Skip links

Ze sta mužů

…na bitevním poli by zde 10 vůbec nemělo být. 80 z nich jsou jen cíle protivníků, 9 jsou skuteční vojáci a jsme vděční, že je máme. A ten jeden, ten je srdcem i myšlením bojovník, on je tím, kdo přinese vítězství.

Heraclitus 500 př.n.l.

Bojovník měl v průběhu dějin mnoho podob, od lovce přes gladiátora, vikinga, rytíře, samuraje až po moderního vojáka. Bojovníci si jdou od pradávna za svým. Následují bok po boku společný cíl. Jdou naproti náročným výzvám. Věří, že jejich pokoření vyžaduje disciplínu a trpělivost. Největším pomocníkem jim je náročný trénink. Zatímco ostatní volí život v pohodlí, bojovníci volí příkoří svobody. Pro vítězství jsou ochotni udělat naprosto vše a není nic, co by je zastavilo.

My jsme rozhodnutí bojovat také!

Věříme v jedinečný talent a náročný trénink

Posouvat hranice naší tvorby bez neustálého učení a tréninku nelze, a tak vzdělávání bereme nesmírně vážně. Trénujeme vše. Základ tvoří specializace daného bojovníka – grafika, video, marketing, zvuk. Druhou polovinu času tráví osobním rozvojem a učením cizích jazyků. Učíme se jeden od druhého, vybíráme si ty nejlepší kurzy a knihy na světě, ty české nám nestačí. Učíme se každý den 30 minut a často více než to. Za rok tak kreativní bojovník stráví více než 150 hodin všestranným tréninkem svých dovedností.

Naše odhodlání z nás činí bojovníky

Dělat věci správně není vždy snadné. Cesta za skvělými výsledky nás nejednou zavedla do situací, které otestovaly naše odhodlání. Pro jediný záběr jsme ve vichřici šplhali na nejvyšší horu Česka. Brodili se ledovou vodou v zimě. Spali na zemi v kanceláři, abychom stihli termín odevzdání. Bojovník prokazuje své odhodlání zvláště v situacích, kdy to od něj nikdo neočekává a často si toho ani nikdo nevšimne. Posouvá neustále hranice své tvorby a ukazuje, čeho lze díky kreativní tvorbě dosáhnout.

Následujeme naše srdce

Bojovník nedělí život na práci a volný čas, bojovník žije život, jehož je práce nedílnou součástí. Tohle spousta lidí nepochopí, ale je to nesmírně důležité pro pochopení podstaty bojovníků a toho, jak silní společně dokážeme být. Pracujeme s lidmi, kteří by s námi pracovali i zadarmo. A zpočátku tomu kolikrát skutečně bylo, než se naučili potřebné dovednosti.